ОКИТЕКС е основана како семеен бизнис и продолжува со оваа традиција повеќе од 30 години во текстилната индустрија на домашниот и европскиот пазар. Компанијата е специјализирана за производство и извоз на модерна, елегантна и високо квалитетна горна облека. Се наоѓа во центарот на Скопје. Работата се одвива во високо професионална работна средина со современи автоматизирани работни процеси.

Адреса: ул. 50-та Дивизија бр.12 Скопје
Контакт: 02 3 178 332
Web: www.okitex.net

Поволност: плаќање на 4 рати без камата; висината на ратата не смее да изнесува помалку од 500 денари

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

Да пополните потврда и да ја заверите во Вашата здравствена установа.
Да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот)
Да приложите потврда за членство заверена во Синдикатот
 
Scroll to Top