ПАНСИОН КУТМИЧЕВИЦА

ПАНСИОН % РЕСТОРАН

Локација: 6335 Вевчани

Поволност: 12%, 5 рати, со најмала рата од 2000, 00 денари  

Телефони:  046 798 626; 071 273 087 Јованка

Потребна документација за да ја користите поволноста за плаќање на рати :

  1. Заверена потврда од Вашата ЈЗУ за задршка од плата
  2. Изјава со која гарантирате редовна исплата на ратите
  3. Заверена потврда од Синдикатот дека сте член (се издава во просториите на Синдикатот)
Scroll to Top