СКАУТ – ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА

Ул. бр.7 локал 12, Даме Груев, Скопје

Телефон: 02 32 32 611

Поволност: плаќање на 9 рати без камата.

Потребна документација за да ја користите поволноста за плаќање на рати :

  1. Заверена потврда од Вашата ЈЗУ за задршка од плата
  2. Изјава со која гарантирате редовна исплата на ратите
  3. Членска карта на ССКЦ или заверена потврда од Синдикатот дека сте член (се издава во просториите на Синдикатот)
  4. Лична карта

Создавање и први чекори на Т.А. Скаут – Скопје

Нашата агенција е основана во 1999 година под името ТА СКАУТ. Во тоа време агнецијата бележи значителен раст во сите области и аспекти, проширува содржини и го унапредува квалитетот на своите понуди.

Туристичката агенција СКАУТ од создавањето е организирана и функционална како семејна компанија, што во оваа област на работење потврдува извонредно значителни предности кои допринесуваат за нашата успешност.

Организирана, Отворена, Флексибилна

Туристичката Агенција Скаут е организирана и работно поставена како отворена, флексибилна и развојна во работниот систем во областа на туризмот.

Основната работна развојна стратегија се одликува врз основа на искуствата на модерниот европски и светски туризам, кој ги следи потребите на современиот човек да ја сочува и развива својата работна способност да го запознае светот околу себе, други земји, народи и луѓе, неговите обичаи, вредности и начин на живеење

ТА СКАУТ поседува А лиценца

Високиот квалитет на услуга, брзина и ефикасност ги оправдува и лиценцата А која нашата компанија ја поседува.

ТА Скаут организира и летување, зимување, екскурзии, туристички патувања.

www.skaut.com.mk

 

Scroll to Top