ЈОСИБА ПРОТЕКТ

ЈОСИБА-ПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје

Адреса: ул. 1520, бр. 260, 1000 Скопје, Македонија

Телефон: +389 2 2614 151

Поволност: плаќање на 4 рати без камата

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

Да пополните потврда и да ја заверите во Вашата здравствена установа.

Да пополните и потпишете две изјави (една за продавачот и една за Синдикатот)

Да приложите потврда за членство заверена во Синдикатот

ЈОСИБА-ПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје е продолжување на традицијата започната од 1992 година. Основна дејност на компанијата е производство и трговија на лична заштитна опрема. Поседуваме погон за производство на текстилни производи, магацин и деловни простории. Во овој момент во компанијата се вработени 30 лица кои се професионално обучени за извршување на својата задача.

Во нашата понуда можете да најдете заштитна облека од сопствено производство изработени од најквалитетни ткаенини од програмата на KLOPMAN. Заштитни ракавици, сигнализирачки елеци, еднократни комбинизони од програмата на NITRAS. Голема понуда на заштитни чевли и чизми од U-POWER. Лични заштитни средства за заштита на глaва и тело од програмата на JSP од Англија. Заштитни шлемови и останати додатоци од CENTURION и заштита на дишните органи од програмата на ESP.

Повеќе за ЈОСИБА можете да дознаете на нивната веб страна : www.josiba.mk

 

Scroll to Top