ПСС

PSS ЗАЈЧЕВ РИД
Ул. Скупи Б.Б.
Телефон:+389 2 3069-999 / +389 2 3069-989 / +389 2 3051-855
Факс:389 2 3069-789
Работно време:Понеделник – Петок: 07.00 – 19.00 Сабота: 08.00 – 15.00 Недела: не работи
PSS ЗАЈЧЕВ РИД
Ул. Скупи Б.Б.
Телефон:+389 2 3069-999 / +389 2 3069-989 / +389 2 3051-855
Факс:389 2 3069-789
Работно време:Понеделник – Петок: 07.00 – 19.00 Сабота: 08.00 – 15.00 Недела: не работи
PSS Пинтија
Бул. Борис Трајковски бр.143
Телефон:+389 2 2771 000
Тех.Служба:389 2 2725 555
Работно време:Понеделник – Петок: 08.00 – 16.00 Сабота: 08.00 – 15.00 Недела: не работи
PSS Усје
Бул. Борис Трајковски бр.166
Телефон:+389 2 2771 000
Тех.Служба:389 2 2725 555
Работно време:Понеделник – Петок: 07.00 – 19.00 Сабота: 08.00 – 15.00 Недела: не работи
Поволност: плаќање на 6 рати без камата.
Потребна документација за да ја користите поволноста за плаќање на рати :
 1. Заверена потврда од Вашата ЈЗУ за задршка од плата
 2. Изјава со која гарантирате редовна исплата на ратите
 3. Членска карта на ССКЦ или заверена потврда од Синдикатот дека сте член (се издава во просториите на Синдикатот)
 4. Лична карта

Power Sport System е прва приватна станица за технички преглед и регистрација на моторни возила во Република Македонија. Станицата ги исполнува сите национални и меѓународни стандарди за вршење на дејноста: контрола, технички преглед и регистрација на моторни возила. Покрај овие услуги, станицата нуди и голем број на други услуги, редовни при регистрација на вашето возило, а истовремено вклучувајќи и дополнителни услуги за кои можете повеќе да се информирате преку нашата веб-страница.

Power Sport System започна со официјално функционирање на 14.06.2007 година со комплетна професионалност и беспрекорност, подготвена да ги задоволи вашите барања и потреби. Станицата е составена од млад тим на професионалци кои со својата целосна компетентност во секој момент се подготвени да одговорат на вашите потреби.

Приматот и целта на персоналот е да ги исполни сите ваши желби, нормално во рамките на дејноста во која е вклучена станицата Power Sport System.

Пауер Спорт систем (ПСС) на 29.04.2010 година, ја доби акредитацијата за првата акредитирана Техничка служба во Република Македонија. Според законот за возила техничка служба е правно лице овластено од министерот за економија на предлог на органот за одобрување согласно со одредбите од законот за возила и прописите донесени врз основа на истиот закон, со својство на испитна лабараторија за спроведување на испитувањата, или со својство на тело за оцена на сообразност за почетни процени и испитувања и/или за инспекција.

Воедно Пауер Спорт Систем (ПСС) е една од двете први станици за технички преглед во Република Македонија која доби решение за вршење на прегледи во постапка за Идентификација и Идентификација и оцена на техничката состојба на возилата. Со ова Пауер Спорт Систем е носител на примената на законот за возила донесен на 06 Ноември 2008 (Сл. Весник бр.140/2008 ) и на подзаконските акти произлезени од овој закон.

Пауер Спорт систем (ПСС) на 29.04.2010 година, ја доби акредитацијата за првата акредитирана Техничка служба во Република Македонија. Според законот за возила техничка служба е правно лице овластено од министерот за економија на предлог на органот за одобрување согласно со одредбите од законот за возила и прописите донесени врз основа на истиот закон, со својство на испитна лабараторија за спроведување на испитувањата, или со својство на тело за оцена на сообразност за почетни процени и испитувања и/или за инспекција.

Воедно Пауер Спорт Систем (ПСС) е една од двете први станици за технички преглед во Република Македонија која доби решение за вршење на прегледи во постапка за Идентификација и Идентификација и оцена на техничката состојба на возилата. Со ова Пауер Спорт Систем е носител на примената на законот за возила донесен на 06 Ноември 2008 (Сл. Весник бр.140/2008 ) и на подзаконските акти произлезени од овој закон.

 • Осигурување од автоодговорност
 • Каско осигурување
 • Зелен картон
 • Осигурување на патници во јавен превоз
 • Патничко осигурување
 • Осигурување на домаќинство
 • Имотно осигурување
 • Осигурување на транспорт
 • Гранично осигурување
 • Осигурување од незгода
 • Осигурување на живот
 • Осигурување од одговорност

Во рамките на ПСС функционира и Power Auto сервисниот центар, каде можеме да ви понудиме одлични услуги за одржување на вашиот автомобил, како и најквалитетни масла и друг потрошен материјал.

Можете да не добиете на следните телефони:

 • Сервис: 078 231 616 и (02) 3095 255
 • Шлеп-служба: 078 255 394

Меѓу другото, можеме да понудиме:

 • Замена на масло
 • Замена на дискови и плочки за кочење
 • Замена на филтри
 • Монтирање и балансирање пневматици
 • Замена на ремени
 • и уште многу други услуги..

За членовите на ПСС клубот има дополнителни бенефити и пониски цени.

ПСС ЧЛЕНСТВО

Станете дел од PSS клубот и уживајте во бесплатни проверки и бесплатно одржување на вашето возило! Погледнете ги бенефитите кои ги нудат трите различни нивоа на членување во клубот!

Основниот пакет на членство е бесплатен. Со него се добиваат следните бенефити:

 •  Бесплатна промена на антифриз (работна рака)
 •  Бесплатна промена на моторно масло (работна рака)
 •  Бесплатна промена на филтер за масло (работна рака)
 •  Бесплатна промена на филтер за воздух (работна рака)
 •  Бесплатна промена на филтер за гориво (работна рака)

Медиум пакетот на членство чини 450 денари. Со него се добива:

 •  Бесплатна промена на антифриз (работна рака)
 •  Бесплатна промена на моторно масло (работна рака)
 •  Бесплатна промена на филтер за масло (работна рака)
 •  Бесплатна промена на филтер за воздух (работна рака)
 •  Бесплатна промена на филтер за гориво (работна рака)
 •  Бесплатна промена на сијалици (работна рака)
 •  Една проемна на пневматици без балансирање (работна рака)
 •  Промена на плочки и дискови кај сопирачките (работна рака)
 •  Рамнење на дискови кај сопирачките (работна рака)
 •  Стартување на моторот (работна рака)
 •  Промена на оштетен пневматик (работна рака)
 •  Контролна проверка на возилото на секои 6 месеци
 •  Бесплатна шлеп услуга до 50 километри во двата правци

Премиум пакетот на членство чини 1800 денари. Со него се добива:

 •  Бесплатна промена на антифриз (работна рака)
 •  Бесплатна промена на моторно масло (работна рака)
 •  Бесплатна промена на филтер за масло (работна рака)
 •  Бесплатна промена на филтер за воздух (работна рака)
 •  Бесплатна промена на филтер за гориво (работна рака)
 •  Бесплатна промена на сијалици (работна рака)
 •  Бесплатна промена на ремени кај возилата (работна рака)
 •  Бесплатна промена на црева кај системот за ладење (работна рака)
 •  Бесплатна промена на зимски/летни пневматици со балансирање (работна рака)
 •  Една промена на пневматици без балансирање (работна рака)
 •  Промена на плочки и дискови кај сопирачките (работна рака)
 •  Промена на јабучици од системот за управување (работна рака)
 • Промена на спони од системот за управување (работна рака)
 • Рамнење на дискови кај сопирачките (работна рака)
 • Стартување на моторот (работна рака)
 • Промена на оштетен пневматик (работна рака)
 • Контролна проверка на возилото на секои 6 месеци
 • Бесплатна шлеп услуга до 100 километри во двата правци
Scroll to Top