ССКЦ достави барање до ДИТ за инспекциски надзор во ЈЗУ во состав на Клинички центар „Мајка Тереза“, Скопје поради селективни и спротивни на закон Одлуки (Решенија) за престанок на Договорот за вработување

ДОПИС ДО ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ВО СОСТАВ НА КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР „МАЈКА ТЕРЕЗА“ СКОПЈЕ   

Scroll to Top