ДОПИСИПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

ССКЦ до Министерот за здравство: Не потврдување на одлука за продолжување на договорот за вработување најмногу до 67 години возраст на здравствените работници и соработници донесена од директорите на ЈЗУ е спротивна на Закон

Loading

Синдикатот на Клинички центар денеска достави допис до Министерот за здравство во кој му укажа дека непотврдувањето на донесената одлука на директорот/ите на здравствената установа за продолжување  договорот за вработување до најмногу 67 години за здравствените работници и соработници, по претходна нивна согласност е спротивно на Закон.

ДОПИС ДО МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО

Скопје, 28.06.2022